logo Rekreační středisko Javoříčko

Klub RSJ

Klub RSJ je registrován jako spolek, jehož účelem je sdružovat lidi, podporující výchovně vzdělávací a sportovní činnost v Rekreačním středisku Javoříčko a podílejících se dle svých možností na provozu a fungování střediska, dále pořádání akcí pro děti a mládež a práce s dětmi a mládeží.

Členem Klubu RSJ se může stát každá dospělá osoba, společnost, instituce, škola, klub či sdružení, kterým vyhovuje způsob fungování areálu, kteří dodržují pravidla pobytu a jejichž pobyty probíhají k oboustranné spokojenosti (to platí i pro děti předškolního věku).

Členem klubu RSJ se může stát každá osoba ve věku 6 až 18 let, která naplňuje poslání střediska a podílí se na jeho fungování - pravidelně ve středisku pomáhá nebo se účastní vzdělávacích či sportovních akcí, kempů či mini-táborů, kde je pomoc zajišťující fungování areálu samozřejmou součástí pobytu.

O oficiální přihlášku za člena Klubu RSJ může požádat ten, kdo splňuje uvedené podmínky (mimo jiné tedy už pobyt či akci v RS Javoříčko absolvoval), ideálně e-mailem.

Klub RSJ, z.s.; IČ: 21110956; č.ú.: 2402765435/2010 

 

 

All rights reserved © Rekreační středisko Javoříčko 2014
webmaster: PeVal